MB Reality
Kálikova 6
150 00 Praha 5
tel.: 775 432 964

Právní zastoupení

Realitní kancelář MB Reality spolupracuje s profesionální Advokátní kanceláří Sládek & Partners

Sládek&Partners, advokátní kancelář, v.o.s. je veřejnou obchodní společností advokátů ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb. O advokacii v platném znění. Společnost byla založena dne 2.7.2002 uzavřením společenské smlouvy mezi jejími zakladateli a vznikla dne 24.07.2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce č. 47261. Předmětem podnikání společnosti ve smyslu příslušné právní úpravy je poskytování právních služeb dle zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů.