MB Reality
Kálikova 6
150 00 Praha 5
tel.: 775 432 964

Ocenění nemovitosti

                                                                                       Oceníme Vaši nemovitost zcela zdarma!

Kontaktujte nás na čísle 775 432 964 a emailu bartosm@centrum.cz

Navštívíme Vás do 48 hodin a zdarma oceníme nemovitost.

Provádíme i tržní ocenění, dle vyhlášky Ministerstva financí, a zajistíme znalecké posudky následujících objektů:

 1. Administrativní budovy
 2. Průmyslové a zemědělské budovy
 3. Inženýrské stavby
 4. Haly
 5. Rodinné domy
 6. Rekreační chalupy a domky
 7. Vedlejší stavby
 8. Garáže
 9. Studně
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Nedokončené stavby
 12. Stavební, zemědělské i ostatní pozemky
 13. Trvalé porosty

* Ceny tržních odhadů se stanovují individuálně dle případu.

Znalecké posudky zpracováváme pro účely:

 • ocenění pro daň z převodu nemovitosti
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění nemovitosti pro veřejnou dražbu
 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro potřeby restitucí
 • ocenění věcných břemen
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
 • ocenění nemovitostí pro vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy
 • ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti